O banku    Placówki banku Bankomaty Oferta Oprocentowanie Prowizje i opłaty Zrzeszenie BPS BFG Aktualności PSD2
18 Września 2020 13:26 Piątek
Imieniny:Dobrowit, Irena, Irma, Józef, Ryszarda, Stefania, Tytus, Zachariasz
Strona główna | Oferta | Kredyty

wróć do menu

Kredyty rolnicze

 • kredyt obrotowy w rachunku bieżącym
Kredyt w rachunku bieżącym może być udzielany rolnikom na finansowanie potrzeb związanych z bieżącą działalnością. Bank przy ustalaniu limitu kredytu w rachunku bieżącym może się kierować:
 • - aktualną i przewidywaną sytuacją ekonomiczno-finansową kredytobiorcy
 • - wysokością i częstotliwością obrotów na rachunku bieżącym kredytobiorcy
Warunkiem udzielenia kredytu w rachunku bieżącym jest:
 1. posiadanie przez ubiegający się podmiot rachunku bieżącego w Banku co najmniej 6 miesięcy
  /w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odstępstwa od założeń ogólnych/.
 2. dokonywanie rozliczeń za pośrednictwem tego rachunku.
Wykorzystanie kredytu następuje do wysokości kwoty określonej w umowie kredytowej. Każdy wpływ środków na rachunek bieżący obniża kwotę wykorzystanego kredytu i umożliwia kredytobiorcy ponowne zadłużenie się do wysokości przyznanego kredytu lub określonej na dany dzień wysokości kredytu. Przedłużenie okresu kredytowania na następny rok wymaga zawarcia nowej umowy kredytowej, bądź podpisania stosownego aneksu - po uprzednim złożeniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu
 • Kredyt na cele rolnicze (obrotowy) - Dobry Plon
Bank udziela kredytów obrotowych, na sfinansowanie bieżących potrzeb gospodarstwa rolnego np. zakup nawozów, środków ochrony roślin, materiału siewnego, pasz, koncentratów itp. Kredyt udzielany jest na okres do 1 roku.
 • Kredyt na cele rolnicze (inwestycyjny)
Bank udziela kredytów na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego kredytobiorcy oraz innych przedsięwzięć towarzyszących Udział środków własnych kredytobiorcy, przy sfinansowaniu działalności inwestycyjnej powinien wynosić minimum 20% wartości nakładów inwestycyjnych. Kredyt bankowy stanowi uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy i łącznie z tymi środkami powinien zapewnić sfinansowanie zadania inwestycyjnego. Do środków własnych kredytobiorcy zalicza się między innymi środki pieniężne na rachunku bankowym, wartość zgromadzonych materiałów, koszty poniesione na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych, itp.
 • Kredyt preferencyjny
Bank udziela kredytów preferencyjnych dla rolników z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania. Kredyty przeznaczone są m.in. na: urządzenia i modernizację gospodarstwa rolnego, zakup maszyn rolniczych w tym ciągników, zakup ziemi, budowę i modernizację budynków gospodarczych oraz inne cele określone w przepisach dotyczących finansowania rolnictwa za pośrednictwem kredytów z dopłatami ARiMR.
Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej ustalonej na podstawie stopy redyskonta weksli.
Ocena zdolności kredytowej dokonywana jest w oparciu o dokumenty dostarczone przez kredytobiorcę dotyczące stanu finansowego i sytuacji gospodarczej.  Logowanie Internet Banking
  zaloguj się  

instrukcja Internet Bankingu

4,4574
3,7585
4,1378
4,8811

  Kalkulatory: walutowy / depozytowy


„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomocą mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.m-zbs.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.m-zbs.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce: Polityka Cookies.