O banku    Placówki banku Bankomaty Oferta Oprocentowanie Prowizje i opłaty Zrzeszenie BPS BFG Aktualności PSD2

29 Marca 2020 16:37 Niedziela
Imieniny:Cyryl, Czcirad, Eustachy, Eustachiusz, Ostap, Wiktoryn
Strona główna | Oprocentowanie |


 
TABELA OPROCENTOWANIA
WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, LOKAT I KREDYTÓW

W MORĄSKO-ZALEWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

/stan aktualny na 23.05.2018r./
 
I. DEPOZYTY                                                                                                                                  
1.
Lokaty i wkłady terminowe:
 
 
1)        1-miesięczne
2)        2-miesięczne
3)        3-miesięczne
4)        6-miesięczne
5)        12-miesięczne
6)        24-miesięczne
a)    wniesione do 31 maja 2017r. do upływu okresu zadeklarowania
b)    wnoszone od 1 czerwca 2017r. i odnawiane po tym dniu.
Rachunki odnawialne, minimalna wpłata 500 zł.
1,1 p.p.
1,15 p.p.
1,2 p.p.
1,4 p.p.
1,7 p.p.
 
2,4 p.p.
1,9 p.p.
 
2.
Lokata dziesięciomiesięczna progresywna Progres 10 w miesiącu obowiązywania /do upływu okresu zadeklarowania/:                                       
 
 
 • 1-wszym
0,30 p.p.
 
 • 2-gim
0,40 p.p.
 
 • 3-cim
0,50 p.p.
 
 • 4-tym
0,60 p.p.
 
 • 5-tym
0,70 p.p.
 
 • 6-tym
0,80 p.p.
 
 • 7-mym
0,90 p.p.
 
 • 8-mym
1,10 p.p.
 
 • 9-tym
 • 10-tym
1,20 p.p.
            10,00 p.p.
 
Od 1 czerwca 2017r. Bank nie otwiera nowych rachunków lokaty Progres 10 i nie odnawia rachunków lokaty już funkcjonujących.
 
3.
Lokata 4 x 4
Lokata odnawialna, minimalna wpłata 1.000 zł.
1,5 p.p.
4.
Środki gromadzone na rachunku POL-Konto/ZYSK
Minimalna kwota pierwszej wpłaty - 500 zł.
0,35 x WIBID O/N, nie mniej niż 0,7 p.p.
5.
Środki gromadzone na rachunkach rozliczeniowych, oszczędnościowo-            -rozliczeniowych, oszczędnościowych oraz wkłady pieniężne terminowe podjęte przed upływem zadeklarowanego okresu
0,0 p.p.
6.
Środki gromadzone na rachunkach prowadzonych na rzecz jednostek budżetowych
według indywidualnych ustaleń
II. KREDYTY                                                                                                           
1.
GOTÓWKOWE na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych:
 
1)      Kredyt Bezpieczna Gotówka kredyty udzielone do 31.08.2017r.,
z ustalonym okresem spłaty:
 
 
 
2 x stopa referencyjna NBP + 5,9 p.p.
 
 • do 1-go roku
 
 
 • powyżej 1-go roku do 3-ch lat
 
2 x stopa referencyjna NBP + 7,9 p.p.
 
 • powyżej 3-ch lat do 5-ciu lat
 
2 x stopa referencyjna NBP + 9,9 p.p.
 
2)      Kredyt Bezpieczna Gotówka, Dobry kredyt na wiosnę,
Lekki kredyt wakacyjny, z terminem spłaty:
 
 
 
2 x stopa referencyjna NBP + 2,9 p.p.
a)       do 1-go roku
b)      powyżej 1-go roku
2 x stopa referencyjna NBP + 3,9 p.p.
 
3)      Kredyt Bezpieczna Gotówka; Kredyt świąteczny;
2 x stopa referencyjna NBP + 1,9 p.p.
 
4)      Kredyt Bezpieczna Gotówka; Kredyt słoneczny; z terminem spłaty do 36 miesięcy  
2 x stopa referencyjna NBP + 1,9 p.p.
 
5)      Kredyt Bezpieczna Gotówka; Wygodny kredyt;
Okres kredytowania:
a)       do 1-go roku
b)      powyżej 1-go roku do 3-ch lat
c)       powyżej 3-ch lat do 5-ciu lat
 
 
2 x stopa referencyjna NBP + 1,9 p.p.
2 x stopa referencyjna NBP + 2,9 p.p.
2 x stopa referencyjna NBP + 3,9 p.p.
 
Stopa bazowa równa jest stopie redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy  Bank Polski,   ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej
2.
NA ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH z dotacją NFOŚiGW
stopa referencyjna Banku + 3,0 p.p.
 
Stopa referencyjna Banku równa jest dwukrotności stawki WIBOR 3 M, obliczonej jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania
3.
SALDA DEBETOWE i KREDYTOWE w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym POL-Konto:
 
1)      kredyty udzielone do 31.01.2012r.
stopa bazowa + 6,0 p.p.
 
2)      kredyty udzielone od 01.02.2012r.
stopa referencyjna NBP + 4,9 p.p.
             Stopa bazowa równa jest stopie redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy  Bank Polski, ustalanej przez Radę
               Polityki Pieniężnej
4.
1) GOSPODARCZE obrotowe i inwestycyjne:
 
a)       obrotowe na finansowanie bieżącej działalności rolniczej
WIBOR 3M + 4,0 p.p.
 
b)      pozostałe:
 
Okres kredytowania
Kredyty udzielone w okresie:
 
     
do 28.03.2102r.
od 29.03.2012r.
do 31.05.2017r.
od 1.06.2017r.
 
 • do 1-go roku
10,0 p.p.
WIBOR 3M + 5,0 p.p.
WIBOR 3M + 4,2 p.p.
 
 • powyżej 1-go roku do 5-ciu lat
10,0 p.p.
WIBOR 3M + 6,0 p.p.
WIBOR 3M + 4,9 p.p.
 
 • powyżej 5-ciu lat
10,0 p.p.
WIBOR 3M + 7,0 p.p.
WIBOR 3M + 5,2 p.p.
 
c)       inwestycyjne na zakup gruntów na cele działalności rolniczej, budowę budynków gospodarczych w gospodarstwie rolnym
WIBOR 3M + 3,3 p.p.
 
d)      inwestycyjne na cele działalności gospodarczej: zakup nierucho-mości, budowę, remont, modernizację budynków gospodarczych
WIBOR 3M + 3,3 p.p.
 
e)       inwestycyjne na zakup maszyn i urządzeń na cele działalności rolniczej
WIBOR 3M + 3,3 p.p.
 
2) INWESTYCYJNE POMOSTOWE na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków 
    Unii Europejskiej, udzielone do 30 kwietnia 2018r. /kredyty w administracji/:
 
a)       udzielone do 07 listopada 2011r.:
 
 • do 1-go roku
stopa bazowa + 3,0 p.p.
 
 • powyżej 1-go roku do 5-ciu lat
stopa bazowa + 4,0 p.p.
 
 • powyżej 5-ciu lat
stopa bazowa + 5,0 p.p.
 
b)      udzielone w okresie od 08 listopada 2011r. do 30 kwietnia 2018r.
stopa bazowa + marża 0,5 p.p. do 2,0 p.p.
 
Stopa bazowa równa jest dwukrotności stawki WIBOR dla okresu jednomiesięcznego.
Stawki WIBOR 1M ustalane są jako stawki średnie za okres jednego miesiąca i obowiązują od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres, tj. od pierwszego dnia do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.
 
3)  OBROTOWE nieoprocentowane dla producentów rolnych
   /linia KO/, udzielane na warunkach określonych przez ARiMR
   Oprocentowanie nie jest pobierane od Kredytobiorcy po spełnieniu warunków    
   określonych w umowie kredytu
4)       Kredyt inwestycyjny dla wspólnot mieszkaniowych pn. Wspólny remont
WIBOR 3M + 2,5 p.p.
 
 
 
WIBOR 3M + 3,3 p.p.      
5.
Odsetki maksymalne odnoszące się do oprocentowania poszczególnych produktów kredytowych, okresów kredytowania i terminów udzielenia nie mogą przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych, tj. 2 x /stopa referencyjna NBP + 3,5 p.p./
6.
Odsetki za opóźnienie
dwukrotność odsetek usta-wowych za opóźnienie, tj. 2 x /stopa referencyjna NBP + 5,5 p.p./
7.
Oprocentowanie jest zmienne, ustalane w stosunku rocznym.
Stawka WIBOR 3M - średni WIBOR 3M w miesiącu poprzedzającym miesiąc udzielenia kredytu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Logowanie Internet Banking
  zaloguj się  

instrukcja Internet Bankingu

4,5246
4,1127
4,2675
5,0218

  Kalkulatory: walutowy / depozytowy


„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomocą mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.m-zbs.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.m-zbs.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce: Polityka Cookies.