O banku    Placówki banku Bankomaty Oferta Oprocentowanie Prowizje i opłaty Zrzeszenie BPS BFG Aktualności PSD2

2 Grudnia 2021 01:13 Czwartek
Imieniny:Adria, Aurelia, Balbina, Bibianna, Paulina, Sulisław, Wiktoryn, Zbylut
Strona główna |  Oprocentowanie |


 
 
 
TABELA OPROCENTOWANIA
WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, LOKAT I KREDYTÓW

W MORĄSKO-ZALEWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

/stan aktualny na 18 października 2021r./
 
 
I. DEPOZYTY  
1.
Lokaty i wkłady terminowe:
 
1) 1-miesięczne
2) 2-miesięczne
3) 3-miesięczne
4) 6-miesięczne
5) 12-miesięczne
6) 24-miesięczne
Rachunki odnawialne, minimalna wpłata 500 zł.
0,00 p.p.
0,00 p.p.
0,02 p.p.
0,04 p.p.
0,06 p.p.
0,08 p.p.
2.
Lokata 4 x 4
/Lokata odnawialna, minimalna wpłata 1000 zł./
0,03 p.p.
3.
Środki gromadzone na rachunku POL-Konto/ZYSK
Minimalna kwota pierwszej wpłaty - 500 zł.
0,20 x WIBID O/N, nie mniej niż 0,02 p.p.
 
   
 
   
II. KREDYTY  
1.
GOTÓWKOWE na cele konsumpcyjne dla osób fizycznych:
 
1) Kredyt Bezpieczna Gotówka (oprocentowanie stałe) kredyty udzielane od 18.10.2021r,
  • bez ubepieczenia 
  • z ubezpieczeniem
 
 
8,00 p.p.
7,80 p.p.
2) Kredyt EKOLOGICZNY (oprocentowanie stałe) kredyty udzielane od 18.10.2021r
6,5 p.p. 1)2)
1) w przypadku nie dostarczenia dokumentów potwierdzających wykonanie przedsięwzięć ekologicznych lub gdy dokumenty te obejmują kwotę mniejszą niż 60% kwoty udzielonego kredytu, oprocentowanie kredytu zostanie podwyższone o 1,3 p.p.
2) w przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej na życie z powodu nieopłaconej składki lub rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej, oprocentowanie kredytu zostanie podwyższone o 0,5 p.p. " zapis dotyczy kredytu EKOLOGICZNEGO w wariancie z ubezpieczeniem na życie.
2.
Kredyty w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym
6,5 p.p.
3.
KREDYTY HIPOTECZNE dla osób fizycznych /oprocentowanie zmienne/
 
  
1) Kredyt mieszkaniowy Mój Dom, gdy kwota kredytu w relacji do wartości nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie kredytu lub w stosunku do kosztu realizacji przedsięwzięcia wynosi:
a) do 50 proc.
b) powyżej 50 proc. do 80 proc.
c) powyżej 80 proc. do 90 proc. 
*1 stawka WIBOR  3M  wyliczana jest jako średnia arytmetyczna z notowań miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy poprzedzający kwartał naliczania odsetek 
*2 w przypadku nieprzedstawienia  zabezpieczenia przejściowego  podwyższa się marżę o 1 p.p. do dnia dokonania prawomocnego wpisu hipoteki do KW
*3 do czasu, gdy saldo kredytu będzie wynosiło powyżej 80 proc. wartości  nieruchomości będącej  zabezpieczeniem/ kosztu  realizacji przedsięwzięcia, marża zostaje podwyższona o 1 p.p.(niezależnie od przypisu 2.)
 


WIBOR 3M *1 + marża Banku*2
WIBOR 3M *1 + marża Banku*2
WIBOR 3M *1 + marża Banku*2*3
Uniwersalny Kredyt Hipoteczny, gdy kwota kredytu w relacji do wartości nieruchomości stanowiącej jego zabezpieczenie wynosi:
a) do 50 proc.
b) powyżej 50 proc. do 80 proc.
*1 stawka WIBOR 3M  wyliczana jest jako średnia arytmetyczna z notowań miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy poprzedzający kwartał naliczania odsetek 
*2 w przypadku nieprzedstawienia  zabezpieczenia przejściowego  podwyższa się marżę o 1 p.p. do dnia  dokonania prawomocnego wpisu hipoteki do KW
 

WIBOR 3M *1 + marża Banku *2
WIBOR 3M *1 + marża Banku *2
4. GOSPODARCZE obrotowe i inwestycyjne /oprocentowanie zmienne/
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
1) z terminem spłaty:
Okres Kredytowania 
- do 1-go roku
- powyżej 1-go roku do 5-ciu lat
- powyżej 5-ciu lat
 
WIBOR 3M + marża Banku
WIBOR 3M + marża Banku
WIBOR 3M + marża Banku
2) inwestycyjne na zakup gruntów na cele działalności rolniczej, budowę budynków gospodarczych w gospodarstwie rolnym
WIBOR 3M + marża Banku
3) inwestycyjne na cele działalności gospodarczej: zakup nieruchomości, budowę, remont, modernizację budynków gospodarczych
WIBOR 3M + marża Banku
4) inwestycyjne na zakup maszyn i urządzeń na cele działalności rolniczej
WIBOR 3M + marża Banku
5) inwestycyjne z częściową spłatą kapitału ze środków ARiMR na zakup użytków rolnych przez młodych rolników /linia MRcsk/
WIBOR 3M + marża Banku
6)Kredyt inwestycyjny dla wspólnot mieszkaniowych pn."Wspólny remont"
WIBOR 3M + marża Banku
5. Odsetki za opóźnienie dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie, tj. 2 x /stopa referencyjna NBP + 5,5 p.p./

Oprocentowanie depozytów i kredytów jest ustalane w stosunku rocznym.
   Logowanie Internet Banking
  zaloguj się  

instrukcja Internet Bankingu

4,6494
4,1051
4,4652
5,4651

  Kalkulatory: walutowy / depozytowy


„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomocą mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.m-zbs.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.m-zbs.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce: Polityka Cookies.