BLOKOWANIE BANKOWOŚCI

PSD2

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD2 (AIS, PIS lub CAF), przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny interfejs dostępowy (API). Wszystkie niezbędne informacje, dokumentacja API oraz środowisko testowe znajdują się na naszym portalu dla dewelopera psd2-pdev.m-zbs.pl.

RAPORT DOSTĘPNOŚCI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

Za okres 14.09.2019r. – 13.12.2019r.
(liczba minut w kwartale: 131 040; liczba sekund w kwartale: 7 776 000)
 
API PSD2
Bankowość Internetowa
Dostępność (%)
Niedostępność (%)
Dostępność (%)
Niedostępność (%)
99,91
0,09
99,72
0,28
 
Za okres 14.12.2019r. – 13.03.2020r.
(liczba minut w kwartale: 129 600; liczba sekund w kwartale: 7 862 400 [uwzględnia dodatkowy dzień  w kwartale – 29.02])
 
API PSD2
Bankowość Internetowa
Dostępność (%)
Niedostępność (%)
Dostępność (%)
Niedostępność (%)
100,00
0,00
99,63
0,37
                                                 
Za okres 14.03.2020r. – 13.06.2020r. 
API PSD2
Bankowość Internetowa
Dostępność (%)
Niedostępność (%)
Dostępność (%)
Niedostępność (%)
100,00
0,00
99,63
0,37
 
Za okres 14.06.2020r. – 30.10.2020r. 
API PSD2
Bankowość Internetowa
Dostępność (%)
Niedostępność (%)
Dostępność (%)
Niedostępność (%)
100,00
0,00
99,54
0,64
 
Za okres 01.11.2020r. – 31.01.2021r. 
API PSD2
Bankowość Internetowa
Dostępność (%)
Niedostępność (%)
Dostępność (%)
Niedostępność (%)
100,00
0,00
99,87
0,13
 
Za okres 01.06.2021r. – 31.08.2021r.
 
API PSD2
Bankowość Internetowa
Dostępność (%)Niedostępność (%)Dostępność (%)Niedostępność (%)
99,980,0299,850,15
Za okres 01.09.2021r. – 31.12.2021r. 
API PSD2
Bankowość Internetowa
Dostępność (%)
Niedostępność (%)
Dostępność (%)
Niedostępność (%)
99,98
0,02
98,47
1,57
 
 
Za okres 01.01.2022r. – 31.03.2022r. 
API PSD2
Bankowość Internetowa
Dostępność (%)Niedostępność (%)Dostępność (%)Niedostępność (%)
99,980,0299,100,9
Za okres 01.04.2022r. – 30.06.2022r. 
API PSD2
Bankowość Internetowa
Dostępność (%)Niedostępność (%)Dostępność (%)Niedostępność (%)
    
Za okres 01.07.2022r. – 31.08.2022r. 
API PSD2
Bankowość Internetowa
Dostępność (%)Niedostępność (%)Dostępność (%)Niedostępność (%)
    
Za okres 01.09.2022r. – 31.12.2022r. 
API PSD2
Bankowość Internetowa
Dostępność (%)Niedostępność (%)Dostępność (%)Niedostępność (%)
    

 

Formularz Kontaktowy