BLOKOWANIE BANKOWOŚCI

WŁADZE BANKU

Zarząd Banku

Prezes Zarządu – Jerzy Pienczykowski
Wiceprezes Zarządu – Beata Januchta
Członek Zarządu – Edyta Anna Książek Wojciechowska

Rada nazdorcza Banku

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Janusz Rafalski
Wiceprzewodniczący – Ryszard Wojcieszek
Sekretarz – Elżbieta Gąsior
Członek – Zbigniew Adam Gąsior
Członek – Barbara Maciołem
Członek – Jarosław Kutarba

Inspektor Danych Osobowych

Anetta Duch

iodo@m-zbs.pl