BLOKOWANIE BANKOWOŚCI

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

eśli stwierdziłeś kradzież lub  utratę  karty?  Nie ryzykuj. Zastrzeż swoją kartę.

Możesz to zrobić na kilka sposobów:

  • telefonicznie poprzez Infolinię Banku BPS S.A pod numerem +48 86 215 50 50;
  • osobiście w dowolnej placówce naszego Banku;
  • za pośrednictwem portalu kartowego  kartoSFERA
  • za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart +48 828 828 828.